Samarit

EFAS’ samaritter er skarpe førstehjælpere, der sørger for at skabe tryghed til jeres arrangement. En samarit i EFAS er en førstehjælper med en god uddannelse samt en bred mængde udstyr til håndtering af tilskadekomne. Vores samaritter er altid synlige og opsøgende på opgaver, så jeres gæster ikke er i tvivl om, at deres sikkerhed betyder noget, når de deltager i netop jeres arrangement.

Bestil Samarit

Beredskab og effektivitet

Vores samaritter er vant til at indgå i samlede beredskabsløsninger i EFAS med ambulancepersonale, læger, redningssvømmere og holdledere. Samarbejdet gør dem kommunikativt skarpe, hvilket er en essentiel kompetence i opgaveløsningen. Samaritterne er uddannet i at anvende en del af det udstyr, der forefindes i en ambulance. En samarit i EFAS er dermed både skarp alene, men også som en del af et større beredskab.